Aktualności

RAPORT Z DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Suchy Las

Zgodnie z procesowym podejściem do działania w związku z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3  oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), dnia  9.05.2017r. zaprosił  mieszkańców Gminy Suchy Las do drugiego etapu  konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Czytaj więcej „RAPORT Z DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Suchy Las”

Do góry