Wydłużenie terminu konsultacji

Informujemy, że przedłużamy termin konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Nowy termin składania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las na lata 2017-2025 to 26 czerwiec 2017 r.