Jesteś tutaj:

Zgłoszenia dla Przedsiębiorców

Gmina Suchy Las prowadzi prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji społecznej tj.: poprawy warunków edukacyjnych, dostępu do kultury, rekreacji, zagospodarowania przestrzeni publicznej, inicjatyw na rzecz lokalnego rozwoju, ale również poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników.

Czytaj więcej „Zgłoszenia dla Przedsiębiorców”

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SUCHY LAS NA LATA 2017-2025

Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Czytaj więcej „OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych”

Do góry