Galeria

Poniżej zamieszczamy krótka relację z projektów rewitalizacyjnych. Kolejne zdjęcia już wkrótce.

Konsultacje w zakresie terenu Suchego Lasu i Golęczewa

24.02.2017: Konsultacje w zakresie terenu Biedruska

14.02.2017: Konsultacje społeczne opracowywanego Gminnego programu rewitalizacji gminy Suchy Las na lata 2017-2025