Pierwsze konsultacje projektu GPR-u

Pierwsze konsultacje projektu GPR Suchy Las

Gmina Suchy Las rozpoczęła proces konsultacji społecznych zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pażdziernika 2015 r.

Pierwsze konsultacje odbyły się w dniach 22.05.2017 w Suchym Lesie i 23.05.2017 w Golęczewie.

Wszystkim osobom przybyłym na konsultacje serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wspólną pracę.

Konsultacjom społecznym poddawany jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  gminy Suchy Las na lata 2017-2025 do zapoznania się z którym zapraszamy na stronę www.rewitalizacjasuchylas.pl.

Podczas konsultacji mieszkańcy zostali  zapoznani z dokumentem oraz podczas pracy warsztatowej konstruowali pomysły na działania rewitalizacyjne w sferze społecznej.

To bardzo ważny głos mieszkańców, odbiorców działań rewitalizacyjnych , który to stanowi podstawę w podejmowaniu konkretnych przedsięwzięć społecznych  w swoich społecznościach lokalnych.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w tym procesie zarówno poprzez osobisty udział  w spotkaniach jak również do zgłaszania pomysłów drogą mailową lub tradycyjną – pisemną.