OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SUCHY LAS NA LATA 2017-2025

Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy Gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Pliki do pobrania