Zachęcamy do dalszych konsultacji

Szanowni Mieszkańcy,

Chcielibyśmy zachęcić i przypomnieć do kontaktowania się z Nami w sprawie opracowywanego Programu rewitalizacji. Państwa pomysły, spostrzeżenia będą bardzo pomocne w pracy i pozwolą z sukcesem je kontynuować.

Zachęcamy do kontaktu nie tylko przez stronę internetową, ale również w tradycyjny sposób – pisemnie, pocztą z Urzędem Gminy w Suchym Lesie lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.