Podsumowanie konsultacji społecznych 03.2017

Informujemy, że 17 marca br. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suchy Las. Jednocześnie tez, przekazujemy raport z przeprowadzonych konsultacji.

Serdecznie dziękujemy radnym, sołtysom, mieszkańcom którzy wzięli udział w konsultacjach.

(LINK PDF) Informacja z konsultacji spolecznych_marzec 2017 publikacja