Konsultacje – Biedrusko

Witamy serdecznie,

w miniony piątek już po raz drugi mieliśmy sposobność przeprowadzić konsultacje społeczne w zakresie opracowywanego Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Suchy Las, współfinansowanego ze środków zewnętrznych Pomocy Technicznej WRPO. Spotkanie to, stanowiło jeden z etapów prac nad tym właśnie Programem, w ramach którego głos oddajemy mieszkańcom aby Ci mogli, spróbowali zdiagnozować potrzeby swojego miejsca zamieszkania, określić jego potencjał i zagrożenia, dowiedzieć się czym jest rewitalizacja.

 

W czasie jego trwania padło wiele intrygujących i ciekawych spostrzeżeń w zakresie terenu Biedruska oraz sposobu jego wykorzystania, w tym zaproponowano nowe obszary, uznano za zdegradowane. Zgodnie z ustaleniem poczynionym na konsultacjach, czekamy na przekazanie propozycji w tym zakresie. Korzystając ze sposobności, chciałbym podziękować za udział w konsultacjach mieszkańcom oraz obecnym Radnym Gminy Suchy Las.

Przypominamy, że wszelkie informacje, harmonogram spotkań dostępny jest na działającej od początku lutego br.,  stronie internetowej www.rewitalizacja.suchylas.pl